Neuropsykologisk erklæring og undersøgelse

Undersøgelser for kommuner, forsikringsselskaber og lignende

Jeg tilbyder neuropsykologiske undersøgelser og neuropsykologiske erklæringer til kommuner, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, virksomheder og private. Undersøgelsen skræddersyes ud fra problemstillingen, klientens forventede niveau og relevante sagsagter f.eks. journalnotater fra sygehus, egen læge, kommunen osv.

Jeg har klinik i Hillerød, hvor jeg laver neuropsykologiske undersøgelser og erklæringer for kunder i det omkringliggende område, herunder Fredensborg, Frederikssund og Lillerød ligesom jeg gerne kommer til klientens hjem eller kommune og foretager undersøgelsen.


Hvad er en neuropsykologisk erklæring?

En neuropsykologisk erklæring er en skriftlig rapport, som udarbejdes på baggrund af en undersøgelse. Erklæringen dækker over resultaterne fra undersøgelsen, som blandt andet omhandler mentale funktioner som indlæring og hukommelse, koncentration, sprogfærdighed og andre færdigheder. Undersøgelsen kan desuden pege på, om klientens præstation eller samlede IQ ligger inden for normalområdet for den generelle befolkning, eller om klienten har særlige udfordringer, f.eks. udfordringer med hukommelse, overblik og lignende.

Hvorfor foretages neuropsykologiske undersøgelser?

En neuropsykologisk undersøgelse og erklæring kan bruges i flere sammenhænge.

Jeg samarbejder eksempelvis med kommuner, som ønsker udredning af f.eks. en borger med nyerhvervet hjerneskade, som skal genoptrænes. Undersøgelsen kan i denne sammenhæng hjælpe med at udpege borgerens styrker og udfordringer, så vedkommende kan få den rette hjælp og genoptræning. Kommuners jobcentre anvender desuden ofte neuropsykologiske undersøgelser, f.eks. hvis de har en borger, som har svært ved at indgå på arbejdsmarkedet, eksempelvis pga. senfølger fra hjerneskade eller langvarig stress.

Den neuropsykologiske undersøgelse kan desuden anvendes i forsikringssammenhænge til at hjælpe klienten videre i en forsikringssag. Og virksomheder kan f.eks. anvende den neuropsykologiske undersøgelse i tilfælde, hvor en medarbejder af uforklarlige årsager har fået svært ved at klare sine arbejdsopgaver over tid.

Inden du bestiller en neuropsykologisk erklæring og undersøgelse, så vil vi altid have en samtale, hvor årsag til undersøgelsen afdækkes nøje, så vi sikrer, at erklæringen bruges til passende formål.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Den neuropsykologiske undersøgelse foregår i min klinik i Hillerød. Hvis klienten er bosat flere timers kørsel fra klinikken, så kan det være hensigtsmæssigt, at jeg kommer tættere på klienten. Hvis hjemkommunen eller klientens arbejdsplads har ønsket undersøgelsen, så kommer jeg gerne derhen og foretager undersøgelsen.

Den neuropsykologiske undersøgelse varer typisk 2,5-4 timer med mindre forhold omkring klienten gør, at undersøgelsen skal deles op over 2 dage. Den starter typisk med en samtale, hvor klientens baggrund (skolegang, uddannelse og arbejde) samt funktionsniveau gennemgås og eventuelle symptomer belyses. Til samtalen er en pårørende velkommen, hvis klienten ønsker det. Dernæst følger selve testdelen, som består af sproglige og ikke-sproglige opgaver, der løses ved et skrivebord. Testdelen kræver et roligt og uforstyrret miljø, så klienten kan koncentrere sig bedst muligt. Her deltager pårørende ikke, ligesom mobiltelefonen skal være på flyfunktion og lægges væk.

Vi holder naturligvis flere pauser undervejs.

Når testdelen er overstået, taler vi kort oplevelsen af undersøgelsen igennem og siger farvel. Derefter gør jeg testene op og skriver en rapport. Når rapporten er færdig, gennemgås den med klienten og sendes med sikker mail til den, som har betalt for og ønsket erklæringen.

Hvad indeholder erklæringen?

Den neuropsykologiske erklæring kan inddeles i 3 hoveddele:

Del 1 indeholder årsagen til undersøgelsen og typisk nogle spørgsmål, som ønskes besvaret i undersøgelsen. Heri vil vigtige punkter fra de sagsagter, som jeg har fået tilsendt, blive beskrevet.

Del 2 er delen, hvor klientens egne og evt. den pårørendes oplysninger gengives (baggrund, symptomer osv.).

Del 3 er testdelen, hvor testresultater og mit kliniske indtryk af klienten rapporteres og beskrives. Her følger desuden en sammenfatning, konklusion og en samlet besvarelse af den problemstilling eller de spørgsmål, som man har ønsket besvaret. Oftest vil jeg desuden beskrive konkrete anbefalinger eller tiltag, som kan gavne klienten fremadrettet.

Ønsker du en erklæring fra en neuropsykolog?

Hvis du ønsker en neuropsykologisk undersøgelse og erklæring, så kontakt mig på tlf. +45 31 32 26 16 eller på mail psykolognk@protonmail.com.​

Kontakt mig

Udfyld formularen med dine informationer og jeg vil vende tilbage på din henvendelse.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Jeg kontakter dig hurtigst muligt.​

Firmainformation

PsykologNK

CVR-nummer: 40130144

Frederiksgade 2A, 2. sal, 3400 Hillerød

Klik her for rutevejledning

Tlf. +45 31 32 26 16 – læg gerne en besked på telefonsvaren.​

Psykolognk@protonmail.com

Jeg vender tilbage hurtigst muligt.